Polityka zwrotów


FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY TOWARU

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji:
[ ; ] ;wymiana na inny kostium ; ; ; ;[ ; ;] ;zwrot pieniędzy

* Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………………………………..
* Adres : ulica / nr domu / mieszkania ………………………………………………………………………………. 
kod pocztowy: …………………………..

miejscowość: ………………………………………………..
* Telefon : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
* E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
* Nazwa/y produktu : ………………………………………………………………………………………………………. 
* Zamówienie numer : …………………………………………………………………………………………………….. 
* Data otrzymania przesyłki: …………………./…………………/……………… r.                                         
* Powód reklamacji – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
* Zwrot pieniędzy na konto nr – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  * Wymiana na

[ ] rozmiar  ……………………………………………………..…………………..…
 [ ] kostium ……………………………………………………..…………………..…
 * Prosimy wybrać ( zaznaczyć ) sposób zapłaty za powtórną wysyłkę w przypadku wymiany.      

Proszę o ponowną wysyłkę kostiumu: wybieram wysyłkę:                                                        
   [ ]   opłata przy pobraniu, koszt dostawy poprzez kuriera DPD    = 24 PLN
   [ ]   przedpłata na konto, koszt dostawy poprzez Pocztę Polską  = 15 PLN
    [ ]   przedpłata na konto, koszt dostawy poprzez kuriera DPD     = 18 PLN 

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku wystąpienia różnicy w cenie kostiumów, dopłacę różnicę wynikającą z różnej wysokości cen pomiędzy kostiumem zwracanym a kostiumem na wymianę.
           Jeżeli wybrali Państwo przedpłatę na konto prosimy o wpłatę pieniędzy w związku z wymianą na konto bankowe: 


Meriell-Club ul. Klarnecistów 9 02-875 Warszawa,
konto bankowe nr: 97 1030 0019 0109 8503 3001 1976
  
                    .

…………………………….                                      ………………………………….        
    miejscowość, data                                                     czytelny podpis